Dissabte, 15 De Maig De 2021
Plaça de l'Olivera, 1, El Pi de Sant Just, Olius - 25280
Telèfon: 973 48 09 61 
Fax: 973 48 28 01

Notícies

20/10/2020

PER TRÀMITS ON-LINE


Per a qualsevol sol·licitud o tràmit que vulgueu realitzar amb l'Ajuntament d'Olius (llicències, certificats...) cal fer-ho a través d ' e-TRAM : Tràmits online, aplicació que hi ha a mà dreta d’aquesta pàgina o clicar a l'enllaç de més avall.

Recordeu que per a la sol·licitud de:

. Dades del padró: certificat d'empadronament individual o convivència cal adjuntar-hi, per tal d'identificar-vos, còpia de DNI, NIE o PASSAPORT VIGENT de la persona o persones que figuraran al certificat, i si és un menor que encara no té DNI caldrá còpia del llibre de família.

. Llicència d'obres o liquidació plusvàlua cal que a l'apartat de la sol·licitud on diu "vull rebre comunicació relacionada amb aquest servei" posar l'adreça de correu electrònic del promotor i no la del representant.


Informació addicional


Mapa Web